Home

In 2017 start Stichting Tiny Park. Met Tiny Park maak ik – Sandra Nap – samen met partners een innovatieve belevingsplek. Met tiny houses, een tiny vergader- en retraitecentrum en een voedselbos. Bezoekers zien inspirerende state of the art en duurzame voorbeelden, en ervaren wonen met duurzame energie, circulaire materialen, water, nieuwe natuur en voedsel.

In het Tiny Park wordt bestaande landbouwgrond (monocultuur) ontwikkeld tot natuur die zelfvoorzienend en biodivers is in de vorm van een voedselbos. Door de combinatie van de nieuwe natuur met recreatie in zelfvoorzienende tiny houses en een tiny vergaderlokatie voor bedrijven/organisaties, wordt een showroom voor toekomstig leven geopend. Inspiratie voor bedrijven, recreanten en scholen. De Stichting streeft ernaar om met de verdiensten uit deze activiteiten, steeds opnieuw nieuwe natuur aan te leggen.

Voor Tiny Park is de stichting op zoek naar een lokatie van landbouwgrond van 4Ha in de buurt van Den Haag.

Lees meer over Tiny Park in de Tiny Park flyer.

Over ons

Tiny Park is één van de projecten van Sandra Nap. Sandra houdt zich via haar adviesbureau Link in green bezig met de transitie naar duurzame mobiliteit en duurzaam ondernemen.

Contact

Meer weten?